27. června 1942

Poté, co se A. Hitler dozvěděl, že se i přes jeho výslovný zákaz podařilo uskutečnit Memoriál Hanče a Vrbaty v Hrabové, rozhodl o odvolání Konstantina Neuratha a o jeho nahrazení Reinhardem Heydrichem. Ten dostal jediný úkol. Zabránit uskutečnění dalších ročníku memoriálu za použití veškerých prostředků. Ale ani český odboj nebyl bezzubý. Jakmile se o tomto dozvěděl Edvard Beneš, pověřil Františka Moravce, aby podnikl potřebná protiopatření, a zabránil R. Heydrichovi v naplnění jeho plánu.

František Moravec okamžitě nechal připravit nový výsadek (krycí jméno Anthropoid), a vydal Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi jasný rozkaz: „Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich musí být zlikvidován“. Termín – nejpozději do konce května 1942, aby se mohl uskutečnit další ročník memoriálu Hanče s Vrbatou.

R. Heydrich s K. H. Frankem dne 6. 3. 1942 řeší v zahradách Pražského hradu, jaké kroky přijmou, aby zabránili konání memoriálu B. Hanče a V. Vrbaty. R. Heydrich netuší, že jeho hodiny jsou již sečteny. Na rozdíl od memoriálu B. Hanče a V. Vrbaty, který se bude konat co země bude zemí.

Úkol byl splněn 27. 5. 1942. Memoriál se uskutečnil i přes zákaz vycházení a obsazení Hrabovského náměstí jednotkami německé branné moci. Šest statečných členů KHA v přestrojení za členy Hitlerjugend třikrát obešlo náměstí s lyžařskou čepicí Bohumila Hanče v tlumoku jednoho z nich.

Členové KHA převlečení za příslušníky Hitlerjugend před startem memoriálu. Člen KHA – druhý zprava – má v tlumoku lyžařskou čepici B. Hanče.

Záběr Šídlovce, pořízen členem KHA A. V., těsně před startem memoriálu.