28. června 1941

Vzhledem k probíhajícímu válečnému konfliktu a okupaci ČSR probíhá tento ročník v ilegalitě, členové KHA, vlastenci a příznivci lyžování se prochází po náměstí předstírajíce procházku za účelem oslavy vítězného postupu německých vojsk v Sovětském svazu. Jediný, kdo se odváží vyběhnout přes veškerá možná rizika na trať již notoricky známého závodu, je Emerich Rath, který v té době slouží u 137. pluku, 2. Gebirgs Division (horští myslivci), v Rusku. Svévolným opuštěním jednotky, která v té době postupuje z oblasti finského Petsama směrem na Murmansk riskuje trest smrti zastřelením, ale i toto na počest svých přátel Emerich Rath podstupuje.

Emerich Rath, dobová fotografie

Pro dokreslení je nutno dodat, že se mu podařilo vrátit zpět, aniž by jeho nepřítomnost někdo zpozoroval. Jeho identita zůstala německé tajné policii Gestapu skryta, protože nikdo z jeho českých přátel ho neprozradil. Jak vyplývá z výslechu SS-Hauptsturmführera Alfreda Josta, který se ujal vedení úřadovny Gestapa, v Moravské Ostravě v květnu 1942, před lidovým soudem v Ostravě v červnu 1946, gestapo bylo, až do konce války přesvědčeno, že se jednalo provokaci KHA vůči německé branné moci, a demonstraci českého odporu.