23. června 1990

Tento ročník byl prvním, který se konal po dlouhých letech bez dohledu STB, a za vřelé účasti občanstva. Běhu se zúčastnilo odhadem několik tisíc účastníků (s ohledem na dochované historické záznamy to byla zřejmě nejpočetnější účast), kteří zaplnili nejen náměstí, ale i přilehlé ulice, takže nebylo možné se hnout. Přesto se po odstartování náměstím přehnaly tři mexické vlny, které způsobily mírné otřesy na dole Paskov, a byly důvodem lehkých zranění dvou havířů na čelbě z osádky předáka B. Švestky.

Horníci z dolu Paskov, kteří předčasně vyfárali z ranní směny 23. 6. 1990 v důsledku otřesů způsobených milovníky běžeckého lyžování v Hrabové.

Zajímavé je i to, co tomuto ročníku předcházelo. Byly to dvě historické události, které změnily naše dějiny. Tou první byl protest studentů dne 17. listopadu 1989, kteří během své cesty z Albertova na Národní třídu nevolali jenom po demokracii a konci vlády jedné strany, ale ostravští studenti pražských vysokých škol nesli mimo jiné i transparenty s hesly „Vraťte nám Hanče s Vrbatou!“, nebo „Co TGM založil, to STB nezničí“, kde naráželi na historicky první ročník Memoriálu B. Hanče a V. Vrbaty.

Fotografie studentského průvodu na Národní třídě ze dne 17. listopadu 1989, těsně před zásahem Pohotovostního pluku VB. Výše zmíněné transparenty se nacházejí v levé části snímku a vzadu vpravo.

Na tuto v Praze méně známou kapitolu naších dějin se rozhodl navázat i nově zvolený prezident Václav Havel. Ten se ještě před svým zvolením prezidentem ČSSR rozhodl, že symbolicky naváže na dílo svého předchůdce profesora Tomáše Garrigue Masaryka, a odstartuje první svobodný ročník memoriálu B. Hanče a V. Vrbaty po více jak padesáti letech. Proto vedla jeho první cesta ve funkci prezidenta dne 3. 1. 1990 do Hrabové. Ovšem vzhledem k neprofesionalitě původního osazenstva prezidentské kanceláře pan prezident, ani jeho nejbližší okolí nevědělo, že již od dob TGM se memoriál běží vždy v červnu. Toto pan prezident zjistil, až po příjezdu do Hrabové, tak alespoň využil této příležitosti k návštěvě místního hřbitova, kde byl pohřben jeden ze signatářů Charty 77, Jaromír Šavrda.

Václav Havel dne 3.1.1990 v předsálí restaurace U Hňupa (Beskyd), když zjistil, že memoriál se běží v červnu. Snímek pořídil pozdější předseda KHA pan Martin „Wasyl“ Machálek.

[foceno Flexaret VI na svitkový film ORWO]